Nicolaas

 
 
 

Det meste kan løses når vi trekker i samme retning. Det handler om å få lagt kunnskapen i en felles pott i arbeidet for å nå felles mål. Noen må spørre, reflektere, og spørre igjen. Det gjør jeg.
En av mine nyttigste evner er at jeg kan se en sak fra flere sider. Først og fremst er jeg opptatt av å være med på å skape fellesskap der alle får bidra.

Last ned CV

Tjenester

 

Samhandling

 

Jeg ser daglig at det går an å knytte forbindelser gjennom skott man tidligere trodde var tette. Jeg vet at alle har noe å bidra med, og jeg vet at alle liker å bidra hvis de får en mulighet. Min jobb er å vise vei.

 

Folkehelse

 

Lavterskel-folkehelseprosjekter kommer vi til å trenge mange av fremover. Jeg har laget noen og har ideer til mange flere.

 

Ledelse

 

Når alle trekker sammen går lønnsomheten opp. Jeg hjelper gjerne med prosesser som forløser energi, skaper bedre arbeidsmiljø og tydeligere ledelse.