Referanser

 

Mission Possible

 

Norges største samhandlingsprosjekt for vern av barn

 

Her kan du lese mer om Mission Possible

 

18 kommuner på Sunnmøre

Helse Møre og Romsdal

Sunnmøre politidistrikt

Bufetat region Midt

Godt sagt

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kan ikke gå på vannet.

Men vi vet hvor steinene ligger.

Kontakt

 
 
 
 

Ta kontakt

Du treffer meg på telefon +47 905 24 348.

Kontoradresse

Adresse: Ridabuvegen 16b,
2322 Ridabu, Hedmark, Norge
Email: nki@adversus.no